top of page

Letselschades

Persoonlijke benadering

 

In het verlengde van de hulp die wij u kunnen bieden bij een calamiteit, nemen wij u ook graag de afwikkeling van eventuele claims en/of letselschades uit handen.

Voor de klant is het indienen van een claim, ook emotioneel gezien een grote opgave. Wij benaderen hen op een persoonlijke, deskundige manier waarbij er ook altijd ruimte is voor het achterliggende verhaal.

Bij letselschades zijn er altijd twee (of meerdere) partijen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de partijen altijd tegenover elkaar komen te staan. Vanzelfsprekend behartigen wij uw belangen, we hebben daarbij altijd oog voor de persoonlijke kant.

Wij onderhouden het contact met de klant, regelen alle praktische zaken met uw verzekeraar, en zullen na afhandeling tussen u en de klant de eventuele schade verhalen bij de verantwoordelijke partij(en).

bottom of page